• LinkedIn Social Icon

© 2019 by Hulvig Consult ApS

 

Jørn Nissen havde en erfaring som bl.a. produktchef med ansvar for sammensætning af foder. En erfaring der var meget relevant i de sidste 5 år som lønmodtager, gennem en stilling som kvalitetschef i en større foderstoffirma.
Et firma der undervejs blev næsten fordoblet gennem en fusion, med deraf afledte udfordringer gennem koordinering af 7 foderfabrikker.
Mere end 20 års arbejde indenfor foderstofbranchen havde desuden givet et meget stort netværk inden opstart af egen virksomhed.

 

Viden & netværket var i orden, og timingen viste sig også at være perfekt. For da Jørn Nissen i 2008 valgte at blive selvstændig, havde Foderhygiejneforordningen været gældende i flere år.
Forordningen var ikke implementeret tilfredsstillende i mange firmaer. Dette kom til udtryk gennem indskærpelser, påbud og bøder.

Mange firmaer havde ikke de ressourser, der var nødvendige for at opfylde de øgede krav, som Plantedirektoratet, nu Fødevarestyrelsen stillede. De indså det var nødvendigt at hente hjælp udefra. Jørn Nissen havde rigeligt at se til lige fra start. At han har løst kundernes opgaver tilfredsstillende bevises bl.a. ved, at han aldrig har brugt penge på markedsføring af firmaet. Alle kunder er kommet fra "Mund til mund" metoden.

Formålet med firmaet er at skabe Enkle, Egnede og ikke mindst Effektive ledelsessystemer. 
For Hulvig Consult betyder de 3 E'er:

Et ledelsessystem skal være enkelt og fokusere på det væsentlige.

Et ledelsessystem skal tage hensyn til den enkelte virksomheds filosofi og væremåde, hvorfor man ikke kan kopiere et ledelsessystem fra en virksomhed til en anden.

Et kvalitetsstyringsprogram skal være resultatorienteret, uanset om det er baseret på Foderhygiejneforordningen, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, GTP, GMP+, FamiQS eller andet.
Med Effektivt menes også lettilgængelige oprettelser af reklamationer og afvigelser i elektroniske formularer og derigennem lette opgørelser af antal, typer, handlinger mv.

 

Hulvig Consult samarbejder med IPW Systems A/S

Jørn Nissen anvender IPW's håndbog som platform for dokumentstyring i alle de virksomheder, som Hulvig Consult har abonnement med.
Platformen er internetbaseret. Dette giver Jørn Nissen den fordel, at abonnementkunder kan få styret alle deres procedurer, instruktioner og formularer i en visningsdel. Visningsdelen opdateres kun af Hulvig Consult.

Hulvig Consult har desuden introduceret og anvendt systemet i større virksomheder, til samling og styring af mange dokumenter, såsom procedurer, instruktioner, papirformularer, datablade mv.
Alle disse dokumenter kan derefter styres i visningsdelen på afdelingsniveau, gruppeniveau eller hvordan den enkelte virksomhed ønsker.
Det gør det meget brugervenligt, da det evt. er præcist de dokumenter der vises under afdelingen, gruppen mv. der er vigtige for pågældende medarbejder.


IPW Systems har desuden et meget brugervenligt elektronisk formularsystem. Systemet er let at opbygge og nemt at anvende.
Systemet bruges af mange firmaer til styring af Reklamationer, Afvigelser og til kvitteringer/dokumentation af forskellig art. Alle former for dokumentation kan opbygges i dette system.

 
image.png

CERTIFICERING:

ISO22000/TS22002-6 + GTP

ISO22 UDLØB:

06-07-2020
 

getimage.ashx.jpeg

CERTIFICERING:

GMP+ B1, ISO22000/TS22002-6 +GTP +VLOG

ISO22 UDLØB:

05-07-2020
 

image.png

CERTIFICERING:

ISO22000/TS22002-6 + VLOG

ISO22 UDLØB:

12-12-2020
 

 
 
 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi anvender persondata, som vi har registreret om dig, når du er nuværende eller tidligere kunde ved Hulvig Consult ApS. 

Hvilke informationer registrerer vi om dig?
Vi registrerer informationer om dig, når du bliver kunde ved Hulvig Consult ApS, såsom navn, mobilnr., mailadresse og firmanavn.

Data vedrørende din virksomhed vil senest blive slettet efter 10 år efter endt kontraktaftale, hvis andet ikke er aftalt mellem virksomhederne.

Hvordan anvender vi informationerne om dig?
Vi registrerer informationerne om dig, for at vi kan servicere din virksomhed og holde dig opdateret på foder- og fødevarekvalitetsmæssige krav i henhold til fælles kontraktaftale mellem virksomheden og Hulvig Consult ApS.

Hulvig Consult ApS vil ikke videregive information om dig til markedsføringsformål til andre virksomheder.

Referencer
Hulvig Consult ApS fører en referenceliste på hjemmesiden hulvig.dk, hvor firmaets navn og evt. form for certificering med udløbsdato fremgår.

Ret til indsigt og berigtigelse
Du har ret til at få indsigt i hvilke informationer vi har registreret om dig. Hvis du gerne vil have en kopi af dele eller al persondata, vi har registreret om dig, kontakt os da venligst på jn@hulvig.dk. Vi tager nok et lille gebyr for denne ydelse.

Vi vil gerne sikre, at den information vi har registreret om dig, er korrekt og opdateret. Du har ret til at bede os om at rette eller slette informationer, som du mener er ukorrekte.

Ændringer til vores persondatapolitik
Vi gennemgår jævnligt vores persondatapolitik og vil opdatere denne side med de ændringer vi måtte lave. Denne persondatapolitik blev senest opdateret fredag den 13. juli 2018.